Sport, to forma aktywności fizycznej, która ma na celu doskonalenie sprawności fizycznej w ramach frezowanie CNC Lubań współzawodnictwa lub indywidualne, w zależności od dziadziny sportu oraz jego reguł. Sport dzielimy na wyczynowy oraz profesjonalny. Sport wyczynowy, to forma aktywności fizycznej, którą podejmuje się na drodze realizacji, aby uzyskać maksymalne wyniki sportowe.serwis dźwigów Sport profesjonalny, to rodzaj sportu wyczynowego, który uprawia się w celu zarobkowym.

W definicji sportu, możemy wyróżnić również pojęcie kultury fizycznej, za którą kryje się ogół zachowań, które mają na celu dbałość o zdrowie człowieka, jego postawę, prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Wpis zawdzięczamy