Sport

Sport, to forma aktywności fizycznej, która ma na celu doskonalenie sprawności fizycznej w ramach współzawodnictwa lub indywidualne, w zależności od dziadziny sportu oraz jego reguł. Sport dzielimy na wyczynowy oraz profesjonalny. Sport wyczynowy, to forma aktywności fizycznej, którą podejmuje się na drodze realizacji, aby uzyskać maksymalne wyniki sportowe. Sport profesjonalny, to rodzaj sportu wyczynowego, który uprawia się w celu zarobkowym.

W definicji sportu, możemy wyróżnić również pojęcie kultury fizycznej, za którą kryje się ogół zachowań, które mają na celu dbałość o zdrowie człowieka, jego postawę, prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Wpis zawdzięczamy