Rekreacja

Rekreacja, to forma aktywności fizycznej lub umysłowej, która nie jest podejmowana w celu pracy zarobkowej, jest to forma rozrywki, aby odpocząć po obowiązkach zawodowych, społecznych, domowych, szkolny.

Rekreacja przyczynia się do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższa aktywność fizyczną, rozładowuje napięcie nerwowe. Jest to rekreacja dobrowolna, która dostarcza rozrywki i relaksu. Jej forma wynika z zainteresowań człowieka.

Rekreacja to również sport rekreacyjny, który ma na celu czynny odpoczynek i rozrywkę, a nie jest on sportem profesjonalnym lub wyczynowym. Lecz rekreacja to nie tylko sport. Można ją dostrzec w różnych zajęciach, które robimy po prostu dla przyjemności takich jak na przykład turystyka, czytanie, granie na instrumentach, gotowanie.

We współczesnym świecie rekreacja nabiera nowego znaczenia. Jest to wręcz konieczność w zapobieganiu sytuacjom stresowym, chorobom cywilizacyjnym. Podnosi ona poziom życia, nadaje mu spokoju.

Obecnie jest wiele organizacji, które zajmują się promowaniem rekreacji, jej organizowaniem. Wydarzenia takie mają na celu uświadomić, że rekreacją jest ważną częścią naszego życia, stąd w pracy dni wolne, podczas których mamy na to czas.

W naszym kraju rekreacją zajmują się różne zrzeszenia, kluby sportowe, organizacja młodzieżowe, szkoła, w której są różnorodne kółka zainteresowań.

Wpis zawdzięczamy