Turystyka

Gdzie znajduje się Bodzyniewo?

Bodzyniewo to miejscowość, która leży w województwie Wielkopolskim. Rejon Bodzyniewa to obszar polodowcowy, gdzie znajdują się specyficzny warunki krajobrazowe. Z jednej strony mamy do czynienia z malowniczą przyrodą, a z drugiej strony z licznymi jeziorami, jak jezioro Grzymysławskie, Mórka. Bodzyniewo znajduje się na jednej z licznych w tych okolicach tras rowerowych, którymi możemy dostać się w większość miejsc powiatu śremskiego.

Wieś Bodzyniewo w okolicy, której znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych znajduje się w gminie Śrem. Graniczy ona z gminami Brodnica oraz Dolsk. W gminach tych można znaleźć liczne parki krajobrazowe oraz rezerwaty. Jest to również teren z licznymi zabytkami wpisanymi do rejestru zabytkowych, gdzie do najbardziej interesujących można zaliczyć zespoły dworsko-pałacowe. W tym rejonie Wielkopolski silnie rozwinięta jest baz turystyczna, rekreacyjna, zwłaszcza nad wodami jezior, ale również szkoleniowa w poszczególnych ośrodkach. Bodzyniewo jest małą, spokojną miejscowością.
Napisane przez: