Turystyka

Co znajdziemy w Bodzyniewie?

Wieś Bodzyniewo to miejscowość, która znajduje się w powiecie śremskim. Jest to jeden z powiatów województwa wielkopolskiego. Charakterystycznym elementem tych rejonów Polski są doskonałe warunki krajobrazowe. W okolicach znajdują się liczne jeziora, jak jezioro Grzymysławskie, Mórka. W rejonie tym spotykamy również wyjątkowe dla tego terenu łęgi nadwarciańskie. Silne zalesienie terenu oraz liczne parki zapewniają możliwość obcowania z wyjątkowymi warunkami przyrodniczymi. Z tego powodu ten teren wykorzystywany jest przez wielu turystów do organizowana wyjazdów ekologicznych.

Bodzyniewo jest małą miejscowością, która położona jest około 10 kilometrów od Śremu. Jest to miejscowość, które początki sięgają okresu późnego średniowiecznego. Pierwsze wzmianki o miejscowości spotykamy w dokumentach datowanych na 1391 rok. We wsi znajdują się zabytki w postaci dwóch zagród. Ważnym centrum kulturalnym miejscowości, jak w wielu wsiach w Polsce, jest szkoła imienia Dezyderego Chłapowskiego. W miejscowości oraz okolicznych rejonach znajduje się wiele tras rowerowych.
Napisane przez: