Turystyka

Krajobrazy w okolicach Bodzyniewa

Okolice miejscowości Bodzyniewo to doskonałe warunki do spędzenia wolnego czasu. Bodzyniewo to piękna miejscowość o długiej tradycji. Wieś istniała już w 1391 roku na co wskazują średniowieczne dokumenty. Rejon Bodzyniewa to wyjątkowe warunki krajobrazowe związane z Pradoliną Warciańsko-Odrzańską. Większość tego terenu stanowią łąki oraz pastwiska. W pobliżu znajdują się liczne parki krajobrazowe oraz lasy, a także jeziora.

Znajdują się tu liczne pomniki przyrody, jak cisy pospolite, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne. W tym rejonie znajdują się warstwy polodowcowe, a także iły poznańskie. W tym rejonie możemy spotkać klimat typowy dla wielkopolski, który związany jest z masami, które napływają znad Oceanu Atlantyckiego. Średnia temperatura roczna wynosi około 8 stopni Celsjusza. Latem możemy spotkać korzystne warunki pogodowe do wypoczynku. Z tego powodu w tym rejonie znajduje się wiele ośrodków turystycznych, liczne trasy rowerowe oraz piesze, które pozwalają na zapoznanie się z warunkami przyrodniczymi.
Napisane przez: