Bodzyniewo w Wielkopolsce

W Wielkopolsce w rejonie Śremu możemy znaleźć wyjątkowe warunki przyrodnicze. W tym rejonie znaleźć możemy liczne, malownicze obszary, które bogate są w różnorodne gatunki read more